ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, АЛАТА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА ''Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност''

Објављено дана: 01.06.2022. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ, НАСЕЉА ТОВАРИШЕВО И ДЕРОЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022 ГОДИНИ

Објављено дана: 21.03.2022. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕЗАПОСЛЕНИM ФИЗИЧКИM ЛИЦИMA ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ, НАСЕЉА ТОВАРИШЕВО У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА И НАСЕЉА ДЕРОЊЕ У ОПШТИНИ ОЏАЦИ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ У СВРХУ ГЕНЕРИСАЊА ПРИХОДА

Објављено дана: 09.03.2022. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ, НАСЕЉА ТОВАРИШЕВО И ДЕРОЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022 ГОДИНИ

Објављено дана: 14.02.2022. године

Pages