РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

У оквиру реализације Програма Енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бач за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину, Општина Бач расписала је јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Бач. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.
 
Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Бач.
 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 27.05.2022. године.
 
Увид у јавни конкурс се може извршити преко следећег линка: